Sekem, Egypte

Tekst: Hendrik Jan Bakker, Vriendenkring Sekem

SEKEM is in 1977 ontstaan uit een visioen van oprichter dr. Ibrahim Abouleish. Hij zag de noden van Egypte en wat hij daaraan wilde doen.Dr Ibrahim Abouleish

Hij wilde de woestijn met behulp van mest en compost op een natuurlijke wijze vruchtbaar maken. Hij wilde bomen planten en gezonde voeding produceren. Veel arme Egyptenaren zouden er werk moeten vinden. Hij wilde werken aan hun persoonlijke ontwikkeling. Opleiding, kunst en cultuur, medische voorzieningen, zorg voor de aarde en voor de mens. Dit alles plaatste hij onder het motto SEKEM: “door de kracht van de zon”.ET_P1060094

P1060192
Sekem – Ochtend opening

Anno 2016 biedt SEKEM werk aan 1.200 mensen in acht bedrijven nabij Belbeis, 60 km ten noordoosten van Cairo met nog eens 140 aangesloten zelfstandige biologisch-dynamische boerenbedrijfjes door heel Egypte. Een ontwikkelingsfonds ondersteunt kinderopvang, een basis- en middelbare school, vakonderwijs en volwassenenonderwijs, medische zorg, zorg aan mensen met een verstandelijke beperking en opleiding van straatkinderen. Kunst en cultuur spelen er een centrale rol in de menselijke ontwikkeling.

P1060165
Heliopolis Universiteit, Cairo

 

Daarnaast is vanuit SEKEM in 2012 de eerste universiteit ter wereld gesticht die duurzame ontwikkeling tot haar hoofddoel heeft gemaakt: de Heliopolis Universiteit voor duurzame ontwikkeling in Cairo.

In 1994 lukte het SEKEM om te bewerkstelligen dat het pesticidegebruik in heel Egypte in één klap met 90 % werd gereduceerd.

Bij onderzoek naar de aanwezigheid van pesticiden in onze geneeskrachtige planten kwamen er op een dag sporen … tevoorschijn … die door vliegtuigen werden gesproeid. Die vlogen zo’n keer of twintig tijdens de bloeitijd van de katoen over de velden in de omgeving. Toen me dat duidelijk was geworden, diende ik een klacht in bij de minister van landbouw. … Hij keek me verbaasd aan en vroeg: ‘Wat wilt u dan? Zijn er alternatieven?’

P1060115
Biologisch-dynamische katoen

Na uitgebreid onderzoek en experimenteren lukte het om “het percentage door insectenvraat aangetaste planten onder dat wat met chemische bespuitingen in de conventionele katoenbouw werd bereikt te krijgen. Toen vervolgens de eerste oogst gewonnen was, bleek nog eens dat de opbrengst tien procent hoger lag – een prestatie waar we trots op waren en die te danken was aan zowel de biologisch-dynamische landbouw-methode als aan de alternatieve insecten bestrijdingsmiddelen die we hadden ingezet. … Na drie jaar … konden we onze onderzoeksverslagen aan de minister voorleggen. De minister hield zich aan zijn woord en reageerde moedig door de bespuitingen met pesticiden vanuit de lucht te beëindigen.” Hierdoor ging een “gebied van vierhonderdduizend hectare … – destijds het totale oppervlak waarop katoen werd verbouwd – over op de biologische methode.” en werd vijfendertig ton spuitgif overbodig. (overgenomen uit: Ibrahim Abouleish, SEKEM – Ontwikkelingssamenwerking in een nieuw perspectief, Zeist, 2005)

P1060236

De Vriendenkring SEKEM ondersteunt het werk van de SEKEM Development Foundation in Egypte met geld, raad en vriendschap. Naast de Nederlandse vriendenkring bestaan er vriendenkringen in Duitsland, Oostenrijk, de Scandinavische landen en Zwitserland.

Website: www.sekemvrienden.nl

%d bloggers liken dit: