Rampen en stijgende voedselprijzen

Tekst: Michiel Damen - Versie 29 juni 2016
Semarang
Semarang, Indonesie

Door klimaatsverandering en onverstandig gebruik nemen ook  (natuur) rampen toe, zoals extremen in bodem erosie, droogte en overstromingen. Vooral in stedelijke gebieden heeft dit laatste type natuurgevaar een grote sociaal-ekonomische impact.

Indian Boy
Droogte in India – geobronnen.com

Hier bovenop worden de boeren getroffen door politiek of religieus gemotiveerde conflicten, waardoor zij van hun land moeten vluchten, dat hierdoor braak blijft liggen en dientengevolge de lokale voedselprijzen nog verder doet stijgen.  En dan hebben we het nog niet eens over het effect van “El Nino” die om de zoveel jaren weer zijn tol eist.

Maar ook bij het ontstaan van politiek-maatschappelijke onrust spelen fluctuaties in de (wereld)voedselprijzen een belangrijke rol. Zo is er een patroon te zien tussen de scherp stijgende prijzen in de jaren voorafgaand aan de “Arab Spring” in verscheidene Arabische landen in de periode 2010 / 2011. Een belangrijke oorzaak hiervan is prijs speculatie van landbouwproducten,  met name tijdens en na de financiele crisis van 2008. Tot op heden blijven de voedselprijzen fluctueren, zij het op iets lager niveau.

FAO voedsel prijs grafiek

Fluctuatie FAO Voedsel Prijs Index (blauwe lijn) in relatie tot voedselopstanden in Afrika en Midden Oosten (rode verticale lijnen). Tussen haakjes het aantal slachtoffers. Bron: NECSI

%d bloggers liken dit: