Over de werkgroep

OurEarthLogo_75

De Werkgroep Aardigbeheer wil bijdragen aan het vormgeven van een holistische benadering van milieu-recht en milieu-ethiek.

Wij richten ons vooral op vraagstukken rond humanisering van landbouw- en voedselsystemen, landschapsbeheer, landeigendom en de vrije uitwisseling van zaden. Ons doel is samenwerking te bevorderen tussen bewustmakende en daadwerkelijk innoverende initiatieven: plaatselijk, regionaal en mondiaal.LiedvdAarde Tekst

Voorbeelden van milieu en sociale problemen zijn erosie en verdroging van de bodem door opgedrongen slecht landbouwbeleid, het feit dat veel boeren niet zelf kunnen beschikken over voldoende vruchtbaar land en water, politieke en religieuze conflicten, alsmede het geen toegang kunnen krijgen tot financiële hulpbronnen.

De werkgroep heeft een nauwe band met de School for Wellbeing, en het initiaitief Toward Organic Asia, beide werkzaam in de regio zuidoost Azië. toa-logo

In voorjaar 2015 is door de werkgroep een voetmars gehouden door Den Haag naar het Vredespaleis samen met de Indiase landroof activist Rajagopal.  In het cultureel centrum De Zalen zijn in 2015 bijeenkomsten en lezingen georganiseerd samen met Ibrahim Aboulaish, de opricter van Sekem in Egypte, Jan Diek van Mansvelt van Down2Earth en emiritus professor in de biologische landbouw, alsmede Klaas van Egmond, hoogleraar geowetenschappen aan de Universiteit van Utrecht en auteur van het boek “Een vorm van Beschaving“.

In oktober 2016 zal door de Werkgroep Aardig Beheer deelgenomen worden aan acties rond het Monsanto Tribunaal in Den Haag.

 

%d bloggers liken dit: