Down2Earth – Help Humus

Down2Earth is een groeiende groep (burgers en boeren) die verontrust is over het continue verlies van humus uit onze landbouwgrond en die door zijn voedselkeuze de bodem-vruchtbaarheid in Nederland wil verbeteren. Een gezonde vruchtbare  Down2Earth bodem is de basis voor ons bestaan. Kringlooplandbouw, met passende grondbewerkings-, vruchtwisselings-, beweidings- en bemestingsregimes, maakt de bodem vruchtbaarder dan hij was. Humus

Duurzaam vruchtbare bodems leveren ziektevrije gewassen die voldoende gezond voedsel leveren. Zulke bodems en gewassen leveren vervolgens ook gezonde dieren, zowel landbouwhuisdieren als ecosysteemdieren, ook in bodem en landschap.

Zulke bodems zijn rijk aan humussoorten en soorten bodemleven, met veel meso- en micro-organismen. Zij verteren vlot gewas- en wortelresten, houden mineralen en water vast en voorkomen uitspoeling. Zo produceert een gezonde landbouw gezond voedsel.

Als de landbouw in die zin gezond is, met een vruchtbare bodem onder een divers agro-ecosysteem, gedijen daarin ook kruiden, struiken en bomen, elk op hun eigenHumus-2 plaats en met een eigen specifieke bijdrage aan het ecosysteem.

Down2Earth kan resultaten boeken door op basis van wederzijds respect bezinning op bodemvruchtbaarheid bij gesprekspartners uit de gehele voedselketen uit te lokken. Positieve en effectieve opties staan daarbij duidelijk voorop.

Als belangrijkste middel voor haar doelen heeft Down2Earth de HelpHumus campagne gestart. Doel hiervan is om consumenten te motiveren hun kooHumus-3pgedrag aan te passen, om daarmee boeren een landbouw te laten bedrijven waarmee ze hun bodems verbeteren. Als zij de bodem verbeteren, produceren ze meteen ook gezonder voedsel. Hij wil daartoe bijdragen aan bewustwording van de mogelijkheid om bodemopbouwende, humusvriendelijke, landbouw te realiseren.

Help Humus logo_800px
Filmpje Help Humus
%d bloggers liken dit: