Wereldwijd bodem verlies

Tekst: Michiel Damen - Versie 3 juli 2016

Wist je dat 99,7% van ons voedsel van de grond komt en dat we grond verliezen in rap tempo? Als je hier klikt zie je hoeveel dat ongeveer is. We hebben gezonde bodems nodig om de wereld te voeden en de recente klimaatverandering tegen te gaan. Helaas wordt door industriële landbouw bodem slechts gezien als een SafeOurSoilsproductiemiddel en niet als de levende huid van de aarde. Hierdoor vindt er door onzorgvuldig gebruik veel erosie plaats van de bovenste humuslaag, inclusief de micro-organismen en de vele voedingsstoffen voor planten daarin.

Zie ook het filmpjes:

The value of soil

Lets Talk About Soils

Dit heeft grote gevolgen voor niet alleen de landbouw maar ook het grondwater en kan zelfs woestijnen veroorzaken. De Verenigde Naties declareerde 2015 het “Jaar van de Bodem“. Leden van de werkgroep AardigBeheer voerden dat jaar actief actie voor de wereldwijde “Safe Our Soils” campagne.

Bodemerosie Colombia
Erosie door geulen, Colombia

Lees hier  de “Safe our Soils” declaratie zoals opgesteld tijdens een grote manifestatie in Amsterdam, ter ere van het bestaan in 2015 van het bedrijf Nature & More, gespecialiseerd in de import van verse biologische groente en fruit.

SafeOurSoils_Declaration

Down2Earth is een groeiende groep (burgers en boeren) die verontrust is over het continue verlies van humus uit onze landbouwgrond en die door zijn voedselkeuze de bodem-vruchtbaarheid in Nederland wil verbeteren.

Als belangrijkste middel voor haar doelen heeft Down2Earth de HelpHumus campagne gestart. Doel hiervan is om consumenten te motiveren hun koopgedrag aan te passen, om daarmee boeren een landbouw te laten bedrijven waarmee ze hun bodems verbeteren. Als zij de bodem verbeteren, produceren ze meteen ook gezonder voedsel.

Help Humus logo_800px
Filmpje Help Humus

Peoples for Soil-2In Europa en daarbuiten voeren Peoples 4 Soil ook acties in september 2016.

SafeOurSoils_Song

%d bloggers liken dit: