Biodynamische landbouw

Tekst: Ellen Winkel. Versie juli 2016

De kiem voor biodynamische landbouw (BD) werd in 1924 gelegd, toen de antroposoof Rudolf Steiner een serie lezingen – de Landbouwcursus – gaf over landbouw vanuit een holistische visie. Sindsdien experimenteren boeren en tuinders over de hele wereld om hun bedrijf zo in te richten dat bodem, plant, dier, mens en omgeving een samenhangend geheel vormen. Na ruim 90 jaar zijn er 4937 BD-boerderijen in 55 DemeterInternational_Maplanden, die samenwerken in Demeter Internationaal. Bij deze vereniging van nationale Demeter organisaties zijn 18 landen volledig lid – ze hebben een eigen Demeter-organisatie – en 6 landen zijn ‘gastlid’. Zij worden door Demeter Internationaal begeleid. Andere landen (zoals België) worden door buurlanden gecertificeerd.DemeterLogo

Demeter Internationaal heeft bij de Members Assembly in juni 2016 in Finland haar visie, missie, principes en waarden geactualiseerd, met als motto: Agri-Culture for the Future, LandbouwCultuur van de Toekomst (zie kader ‘Visie van Demeter Internationaal’). Om te benadrukken dat het om meer gaat dan het bebouwen van land en het produceren van voedsel, krijgt het woord ‘Cultuur’ een hoofdletter. Want landbouw is mensenwerk. Het draait om wat mensen willen, welke waarden ze hebben en hoe ze met elkaar om willen gaan – hoe boeren en burgers zich demeter-cowstot elkaar verhouden. De te ontwikkelen LandbouwCultuur zal de basis vormen voor persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling en zal oplossingen bieden voor brandende economische, culturele, politieke en ecologische uitdagingen van vandaag. Het hele document Vision, Mission, Principles and Values is te lezen via stichtingdemeter.nl en international via demeter.net.

 

Visie van Demeter Internationaal

We willen een LandbouwCultuur die

mensen aanmoedigt verantwoordelijkheid te nemen voor de gehele ontwikkeling van de aarde (Ecology)

mensen inspireert en in staat stelt hun individuele mogelijkheden tot uitdrukking te brengen en hun bewustzijn te ontwikkelen (Human Development)

gezonde levensmiddelen en andere landbouwproducten voortbrengt die van hoge kwaliteit zijn en die lichaam, ziel en geest voeden (Economic Value Creation)

mensen ondersteunt in hun streven om integer samen te leven en te werken, met wederzijds respect en tolerantie (Social Relationship)

zowel de spirituele als de materiële wereld omvat, zodat mensen bewust kunnen werken met de krachten en substanties in hun kosmische en aardse kwaliteit (Cosmic and Spiritual Impact)

Visie DemeterInternational

%d bloggers liken dit: