Afgelopen Monsanto aktie : Natuurlijk zaad voor iedereen ?

Monsanto is een Amerikaans multinationaal biotechnologisch bedrijf, dat producten voor de landbouw produceert. Zij is wereldmarktleider op het gebied van het genetisch modificeren en patenteren van zaad, waaronder dat

van gangbare producten zoals tomaten. Veel kleinere zaadveredelingsbedrijven zijn in het verleden door Monsanto opgekocht, waardoor een wereldwijd monopolie op zaad kan ontstaan. Dit vormt vooral ook een gevaar voor de biodiversiteit in de landbouw. Onlangs heeft het bedrijf Bayer een ongevraagd bod op Monsanto uitgebracht, waardoor een nog groter en machtiger biotechnologie bedMonzado-1rijf zal ontstaan. De onderhandelingen hierover lopen op dit moment nog  (juni 2016). Zie voor de details een artikel in het dagblad Trouw.

Monzado-2

Vorig jaar, op de conferentie te Amsterdam Celebrating Soil. Celebrating Life kwamen sprekers van over de hele wereld om het belang te benadrukken van gezonde bodems wereldwijd.  Deze kleurrijke en zeer positief gestemde conferentie werd georganiseerd door EOSTA ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van dit bedrijf in de biologische voedselvoorziening.Eosta

Het in oktober 2016 te Den Haag plaatsvindenMonsanto_Logode internationale Monsanto Tribunaal knoopt in zekere zin hierbij aan. De Werkgroep Aardig Beheer stelt zich mede ten doel aandacht hieraan te schenken. Bovendien wil zij het licht laten schijnen op alternatieve ontwikkelingen, uitgaande van milieu recht en milieu ethiek.

Drie prominente presentatoren op deze conferentie zijn nu een jaar later mede-initiatiefnemers van het Monsanto Tribunaal: Vandana Shiva (India), Hans R. Herren (Zwitserland/USA) en André Leu (Australië), tevens voorzitter van de international organisatie IFOAM.

IFOAM_DiscussionPaper
IFOAM Best practise guidelines

Enkele van de andere organisatoren zijn: Corinne Lepage, voormalig Minister voor Milieu in Frankrijk; Marie-Monique Robin, filmmaakster; Olivier de Schutter, voormalig UN Special Rapporteur on the right to food; en Ronnie Cummins, directeur van de 2-millioen leden tellende amerikaanse Organic Consumers Association.

Vandana-Shiva
Vandana Shiva

 De reden dat Vandana Shiva en haar medeorganisatoren nu voor Den Haag kiezen als locatie voor het naar te verwachten zeer onthullende tribunaal, is dat deze stad de reputatie heeft de ‘juridisch hoofdstad van de wereld’ te zijn. Conflicten die met enorme emoties geladen zijn kunnen in Den Haag: stad van vrede en recht een bedding van objectiviteit en rechtvaardigheid vinden in het raamwerk van het internationaal recht. Het Monsanto Tribunaal is geen bestaande rechtsinstantie maar wordt speciaal voor deze gelegenheid gehouden en heeft vooralsnog alleen symbolische betekenis. In het verleden hebben tribunaals als deze, met name het Russell-Sartre tribunaal dat de Amerikaanse Vietnam oorlog onderzocht op oorlogsmisdaden, enorme invloed gehad.

De ernstigste aanklacht is dat het gedrag van bedrijven als Monsanto als ‘ecocide’ moet worden aangemerkt.

De Bolster
Filmpje zadenbedrijf De Bolster

Fragmenen van de Monsanto aktie website:

‘Voor een toenemend aantal mensen overal op de wereld is Monsanto tegenwoordig het symbool voor industriële landbouw. Deze chemicaliën-intensieve manier van produceren vervuilt het milieu, versnelt het verlies aan biodiversiteit en draagt massaal bij aan klimaat-verandering’.

‘Monsanto bevordert een agro-industrieel model dat voor tenminste eenderde bijdraagt aan de totale mondiale antropogene broeikasgassen; het bedrijf is ook grotendeels verantwoordelijk voor de uitputting van de beschikbare bodems en watervoorraden, voor de uitroeiing van soorten en afnemende biodiversiteit, en de verdrijving van miljoenen kleine boeren wereldwijd. Dit model vormt een bedreiging voor de voedselsoevereiniteit van de bewoners door het patenteren van zaden en het privatiseren van leven’.

Parallel aan het eigenlijke tribunaal wordt een Peoples’ Assembly gehouden. De Werkgroep Aardig Beheer wil zich als burgerinitiatief inzetten hiervoor aandacht te genereren.

Er is door de Werkgroep de volgende actie in voorbereiding:

  •  MONZADO : Een performance door jongeren met theater, dans en zang  over de vraag: “Van wie is het leven?” en Monzado-2dus ook: Van wie is de Aarde?”.  Productie: Theatergroep ZAAI.

Op een artistieke manier wordt kritiek geuit maar ook aangegeven hoe zij denken dat het beter kan.

Geplande uitvoeringsdata in Den Haag zijn:

  • 14 oktober enige scenes in het Engels tijdens het People Assembly.  Aanvang : 20:00 uur
  • 16 oktober in cultureel centrum De Zalen Riouwstraat 1. Aanvang: 19:30 uur.
  • Zie voor details MONZADO Website